Kártyaszám: 

Vezetéknév: 
Keresztnév: 
E-mail cím: 
Születési dátum: 
Irányítószám: 
Város: 
Cím: 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Alulírott jelen belépési nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy Matrackuckó Törzsvásárlói kedvezmény kártya programban részt kívánok venni az alábbiak szerint:
  1. Tudomásul veszem, hogy jelen szándéknyilatkozat önkéntes elhatározásom alapján történő kitöltésével és aláírásával jogosultságot szerzek a részemre kiállított Matrackuckó Törzsvásárlói kedvezmény kártya program használatára, valamint az ahhoz kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.
  2. Kijelentem, hogy Matrackuckó Törzsvásárlói kedvezmény kártya program feltételeiről, és a biztosított kedvezményekről, szolgáltatásokról részletes tájékoztatást kaptam, a részvétel feltételeit elfogadom (Matrackuckó Törzsvásárlói kedvezmény kártya program ismertető).
  3. Elfogadom, hogy Matrackuckó Törzsvásárlói kedvezmény kártya program kizárólag az Ügyfélkártya felmutatásával vagyok jogosult a kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.
  4. Elfogadom és tudomásul veszem, hogy a Havitu Bt. a megadott adatokat az Ügyfélkártya programban való részvételem céljából, és ezen célhoz kötötten használja fel és tartja nyilván, így ezen adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra.
  5. Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a Havitu Bt. harmadik személyek részére kizárólag törvényben előírt kötelező rendkívüli adattovábbítások esetén adhatja át. A Havitu Bt. ezen adatokat teljes mértékben a vonatkozó jogszabályok betartásával kezeli. Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Havitu Bt. jelen nyilatkozatban foglalt személyes adataim kezelését végezze.
  6. Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.
  7. Elfogadom, hogy a Havitu Bt. nem vállal felelősséget az ügyfélkártya elveszítéséből adódó kár bekövetkeztéért, az illetéktelen felhasználásért, egyéb visszaélésért. Amennyiben az Ügyfélkártya megsemmisül, megsérül, elvész vagy ellopják köteles vagyok azt a Havitu Bt. -nek haladéktalanul jelezni.